Tuloksia Järviseudulle

Pian satavuotias Suomi on tiukassa paikassa. Ailahteleva maailmantalous ja oma päätöksemme taittaa isänmaan holtiton velkaantuminen on asettanut eduskunnan vaikeiden päätösten eteen. Pohdimme joka päivä, kuinka saada Suomi kuntoon siten, että koko Suomesta pidetään huolta.

Päätökset on tehtävä ja vastuu kannettava. On tärkeää tuoda kotiseutumme viestit ja saada tarpeemme kuulluksi niissä pöydissä, missä asioista päätetään.

Tiukoista ajoista huolimatta Järviseudun asioita pidetään esillä kaikilla tasoilla. Myös tuloksia ja onnistumisia on saatu.

Keväällä työtä tehtiin Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon rakenteesta. Pelkona oli, että Alajärven toimipiste olisi loppunut. Päätöksen mukaisesti palvelupisteverkosto säilyi kuitenkin entisellään, sillä ehdolla, että asiakaspalvelun aukioloaikoja ja toimintoja tarkastellaan.

Lehtimäen opiston toimintaedellytyksien turvaamiseksi toimitaan joka vuosi. Opiston merkitystä korostetaan kaikkien Vaasan vaalipiirin kansanedustajien äänellä.

Myös tieverkon korjausvelkaan on viimein päästy puuttumaan. Rahaa on saatu useiden maakuntamme yhteysvälien kunnostamiseen. Sipilän hallituksen linjausten mukaisesti agrobio-teollisuudelle tärkeiden teiden parantamisiin on varattu neljä miljoonaa euroa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Vajaa miljoona on varattu myös niin teiden kuivatuksen parantamisiin kuin Äänekosken biotuotelaitoksen vaatimiin tiestön parannuksiin. Näistä useat kohteet on jo kunnostettu.

Ensi vuonna jatkan kiertämistä maakunnassa perinteisten kuntavierailujen merkeissä. Niissä saadut evästykset ovat tärkeitä viestin viemisen kannalta. Hyvää joulun odotusta ja ollaan yhteyksissä!

Mikko Savola