Kolumni: Eduskunnasta: Antti Kurvinen

Keskustan tavoite olla mukana nykyisessä hallituksessa liittyy vahvasti maaseutukaupunkien elinvoiman säilyttämiseen. Keskustalla on selkeä rooli valvoa, että hallitus tekee järkivihreäpolitiikkaa. Maaseudulla asumisen ja yrittämisen on oltava kannattavaa ja houkuttelevaa myös tulevaisuudessa.

Seutukaupungit, kuten Alajärvi ja sen ympäryskunnat, näkyvät uudessa hallitusohjelmassa vahvasti.

Tulevalla vaalikaudella jatketaan viime kaudella aloitettua liikenneinfran kehittämistä. Ennen viime kauden alkua tiepuolella korjausvelka oli karannut kierteeseen, jossa olemassa olevien teiden kunto vain rapistui. Teiden kuntoa alettiin parantaa viimekaudella ja tämä työ on saanut nyt jatkoa. Kuluvan vuoden lisätalousarvioon saimme läpi jo Etelä-Pohjanmaallekin merkittäviä tiehankkeita.

Myös osaamiseen ja koulutukseen panostetaan. Järviseudullekin on hyvin tiedostettu tosiasia, että teollisen osaavan työvoiman pula kaipaa nyt konkreettisia ratkaisuja.

Maankäytön ja rakennuslain uudistus viedään nyt myös loppuun. Käsillä olevassa uudistuksessa kuntien omaa maapolitiikkaa halutaan vahvistaa. Tarkoituksena on myös edistää kaavaprosessin sujuvuutta.

Lisäksi hallitusohjelmassa on huomioitu asuntopolitiikan puolella tapahtunut äkillinen rakennemuutos. Uusi hallitus tuleekin tarjoilemaan seutukaupungeille hyviä keinoja vanhan vuokra-asuntokannan sopeuttamiseen ja kehittämiseen. Pitkäjänteisenä työkaluna on laadinnassa oleva kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden asuntopoliittinen kehittämisohjelma. Lisäksi säilytetään ja kehitetään valtion tukemaa asuntotuotantoa.

Maakuntien tasainen kasvu ja kehitys tulee seutukaupunkien, eikä pelkästään maakuntakeskuksien kautta.

Antti Kurvinen

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kauhavalta