Kolumni: Eduskuntavaalit 2019 Maria Viita-aho-Tohni: Suomi, johon voit luottaa

Meillä Suomessa kansan isoista linjauksista päättää eduskunta. Lainsäädäntö ja se mihin valtion verorahat käytetään, päätetään eduskunnassa. Kansanvaltaa käyttävät kansanedustajat, jotka kansa on äänestämällä valinnut.

Ihmiset, kansalaiset elävät kukin omanlaisissa tilanteissa ja puitteissa. Täällä Pohjanmaalla iso osa on maaseutua. Etäisyydet kohtalaisen pitkiä, oma auto tai sen puuttuessa kuljetusapu on tarpeen. Teiden kunto on mitä on. Usein huono. Tähän meidän täytyy saada muutos. Maaseudun elinvoimaisuus tarvitsee kunnollisen tieverkoston.

Keski-ikämme on melko korkea. Tämä tarkoittaa, että vanhusiän saavuttaneita on myös paljon. Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä. Omaishoitajankin jaksaminen on usein koitoksella. Tukea tarvittaisiin enemmän. Omaishoitoperheisiin pitää saada lisää kotihoitoa ja intervallihoitoa riittävästi, ettei hoitajan voimat lopu. Myös vanhusten päivähoitoa pitää kehittää. Kuljetusapua tähän tarvitaan myös, että hoitoon pääsee kohtuullisella vaivalla.

Lasten pitää saada olla lapsia ja heille täytyy antaa kasvurauha. Vanhemmat tekevät tärkeää kasvatustyötä ja heille täytyy antaa tähän riittävä tuki. Neuvolat tekevät tässä hyvää työtä, mutta konkreettista arjen apua vaikeissa tilanteissa täytyy pystyä lisäämään, ajoissa.

Kouluihin täytyy saada riittävät resurssit kouluikäisten auttamiseksi silloin, kun lisäapua tarvitaan. Maaseudun elinvoimaisuus on myös kaupunkien etu. Jos maalla hiljenee, vaikuttaa se ennen pitkään kaupunkeihinkin. Koko maa köyhtyy. Ruuantuotannon omavaraisuudesta ei voi tinkiä.

Suomen valtio siis on kaikki suomalaiset, ihmiset. Ei se ole mikään erillisesti toimiva, oma yksikkönsä irrallaan meistä, vaan se on olemassa kansalaisiaan varten ja antaakseen jokaiselle turvallisen elämän puitteet.

Turvallinen Suomi – sydämellä ja maalaisjärjellä!