Kolumni: Kirkko ohjaa ja konsultoi

Suomen evankelisluterilainen kirkko tietää lähetystyön perustehtävänsä. Organisaation portaikossa on lisäksi tarjolla ammattimaista työnohjausta ja konsultointia koulutettujen työnohjaajien ja työyhteisökehittäjien avulla.

Omasta kokemuksesta voin vakuuttaa, että kirkko elää ”ajan hermolla” sekä aistii realistisesti yhteiskunnan tilaa, siinä vaikuttavia poliittisia valtasuhteita, väestöä ja kirkon asemaa näissä kokonaisuuksissa.

Näin myös konsultoinneissa. Kirkko erityisesti korona-aikana sopivasti sekoitti kaikkea kysyntää ja työn toteutusta ja se oli osaltaan kehittämässä meitä yhteisönä ammatillisesti eteenpäin.

Usein kirkko mielletään suurena instituutiona, joka tuottaa elämänkaareen liittyvää palvelua ja niin se tekeekin kasteiden, häiden ja hautajaisten toimituksina. Sen uumenista löytyy monia tasoja, kuten pienryhmiä, vapaaehtoisten toimintaa ja monenlaista verkostoitumista. Miksi kirkko seisoo sitten keskellä kylää?

Koska se on Kristuksen kirkko, joka kutsuu, kokoaa, menee ja tekee ihmisten keskellä laupeuden työtä.

Kutsuu jokaisen nälkiintyneen hengen sanan ja sakramenttien äärelle. Tämä on kirkon ydin ja johtoajatus. Näissä konteksteissa työnohjaus ja konsultointi tarkoittavat työntekijöiden työmotivaation ylläpitämistä koulutuksen ja ohjauksen avulla.

Konsultointi on vahvasti mukana piispantarkastuksissa, joka päivittää seurakunnan identiteetin selkiyttämistä. Alajärvellä piispantarkastus on ensi vuonna. Tavoitteena on mm. jatkotyöskentelyn tarpeen arviointi konsultointien tai työnohjauksien muodossa.

Tiina Akomeah