Kolumni: Taidenäyttelyt ja kesäretket

On jo toinen peräkkäinen kesä, jolloin liikkumista paikasta toiseen on vähintäänkin kyseenalaistanut korona-epidemia.

Onneksi julkinen korona-tiedotus toimii ja ihmiset osaavat jo varoa ihmisjoukkoja, käyttää suusuojuksia, pestä käsiään ja desinfioida niitä, järjestäjät puolestaan pitävät huolen säännöistä väkimäärien suhteen. Taide- ja kulttuurikeskukset ja taidenäyttelyt ovatkin suosittuja matkailukohteita.

Aina ei tule ajatelleeksi kulttuurin ja taiteen syvällisimpiä vaikutuksia, tosiasiassa vaikutukset ovat hyvinkin laajoja.Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksia on tutkittu. Kansanvälisissä tutkimuksissa, kulttuurilla ja taiteella on todettu olevan vahvaa näyttöä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen, hyvinvointiin. Joissakin väestötason tilastollisissa tutkimuksissa todettiin museoissa käymisen, taiteisiin osallistumisen ja taiteen kokemisen positiivinen yhteys onnellisuuteen. Myös koettu terveys koheni. Teatteri, taidenäyttelyihin tutustuminen ja konsertit – erityisesti osallistuminen laulutilaisuuksiin ja tanssimiseen koettiin eräässä tutkimuksessa olevan merkittävästi yhteydessä tyytyväisyydentunteeseen, vähäiseen ahdistuneisuuteen ja jopa masennuksen lievittymiseen. Säännöllisen laulamisen on todettu parantavan kroonisista hengityssairauksista kärsivien hengittämistä ja elämänlaatua. Aivoterveyteen musiikilla on erityinen merkitys. Musiikin kuuntelu auttaa mm. aivoinfarktista toipumisessa. Tanssin on todettu auttavan toiminnalliseen liikuntakykyyn ja tasapainoon. Erilaisella taiteen tekemisellä on suuria vaikutuksia mielen hyvinvointiin, taideterapian avulla voi parantua.

Käväisin Serlachius-museo Göstassa. Kiinnostuin Banskyn A Visual Protest -näyttelystä sen ristiriitaisuuden ja taiteilijan henkilöllisyyden salassa pysymisen vuoksi. Katutaiteilijana tunnettu Bansky yllätti ja pinkki väri miellytti. Myös rotat ja niistä laadittu kuvaus oli maalaiselle hauska yksityiskohta näyttelyn 170 teoksen tai esineen joukossa. Mene ja tiedä, mutta tyytyväinen olo tuli Mäntän upeasta museoalueesta.

HELINÄ MESIÄISLEHTO-SOUKKA