Viekö EU meidän metsät

EU:ssa on käyty kovaa kädenvääntöä, kuinka Suomen tulisi hoitaa metsiään ja kuinka paljon niitä tulisi suojella. Tämä siitäkin huolimatta, että EU:n liittymissopimuksessa on määritelty metsäasioiden kuuluvan kansalliseen päätösvaltaan.

Nyt EU:ssa on kuitenkin yritetty ottaa kiertotie käyttöön ja pyritty luonnonsuojelun varjolla vaikuttamaan suomalaisten metsien hakkuisiin ja suojelun tasoon. Aivan niin kuin me suomalaiset emme itse osaisi ja ymmärtäisi metsiemme hyvää hoitoa. Me, jotka olemme maailmanlaajuisesti tunnustettuja hyvästä metsien hoidosta. Mielestäni tästä osaamisesta on paras esimerkki se, että joka vuosi metsät kasvavat noin 20–30 milj. kuutiota enemmän mitä niitä hakataan.

Tämä EU:iin vaikuttaminen, suomalaisten metsien ”haltuunotto”, sai käsittämättömiä muotoja, kun osa suomalaismepeistä lähti vaatimaan Suomen metsiin avohakkuukieltoa ja suojelun tason nostoa, vaikka Suomi on Euroopan kärkimaita metsiensuojelussa. Ymmärsivätköhän asianomaiset mepit ollenkaan, kuinka paljon työpaikkoja tällaiset vaatimukset lopettaisivat Suomesta, kun metsäteollisuudelta vietäisiin toimintaedellytykset. Täysin epäisänmaallista toimintaa.

Onneksi Suomen pääministeri ja maa- ja metsätalousministeri ymmärsivät asian oikean laidan ja tärkeyden Suomelle ja kävivät kirjelmöimään EU:n komissiolle ja pahimmat uhkakuvat hälvenivät.

Olipa Ruotsistakin tällä kertaa hyötyä, kun maan pääministeri oli allekirjoittamassa samaa kirjelmää.

Vielä eivät kuitenkaan suomalaiset voi huokaista helpotuksesta, sillä yhä edelleen osalla mepeistä on haluja tehdä suomalaismetsistä museoita. Samalla Suomelta jäisi saamatta 20 miljardia vientituloja.

Nyt siis valppaana kaikki, jotka voivat asiaan vaikuttaa, että metsät säilyisivät suomalaisilla.

LASSE HEIKKILÄ