Kolumni: Yrittäjämäinen toimintatapa

Etelä-Pohjanmaalla 7-luokkalaiset opiskelevat yrittäjämäistä toimintatapaa. Mekin Alajärven Yrittäjäyhdistyksestä olemme saaneet olla mukana yläkoululla kertomassa omia yritystarinoitamme ja ajatuksiamme yrityselämästä. Riippuen siitä, tuleeko nuoresta yrittäjä vai palkansaaja, jokainen tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja. On kyse työelämätaidoista, asenteesta ja tavasta toimia. Yrittäjämäisesti toimiva ihminen uskaltaa ottaa uusia askeleita, vaikka niissä voisi epäonnistuakin.

Yrittäjämäisiä taitoja tarvitaan myös kunnallisessa päätöksenteossa. Tehdään sitten päätöksiä kaavoituksesta, rakentamisesta, hankinnoista tai vaikka koulutuksesta, päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin.

Tekemällä etukäteen ennen varsinaisia päätöksiä ns. yritysvaikutusarviointi, saadaan optimoitua hyödyt ja minimoitua haitat.

Julkisten hankintojen kohdalla ns. markkinavuoropuhelun toteuttaminen on yksi esimerkki yrittäjämäisestä toimintatavasta. Siinä käydään hyvissä ajoin ennen hankintoja avointa vuoropuhelua hankintaa tekevän ja yrittäjien kesken. Kartoitetaan paikallisten yritysten tarjonta, ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni pienempikin toimija pääsee parhaiten vastaamaan tarjouspyyntöihin. Yrittäjämäinen toiminta on yrittelijästä asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntuntoa, innovatiivisuutta ja katsomista tulevaisuuteen.

Yrittäjämäiseen toimintaan liittyy myös vastuullinen suhtautuminen asioihin ja ihmisiin ja oman itsensä tavoitteellinen kehittäminen.

Kirsi Kujala