Kolumni: Kolumni: Eduskuntavaalit 2019 Antti Kurvinen, Eläkeläisten ja ikäihmisten pärjäämisestä

Järviseutu muun Suomen tapaan ikääntyy. Väestön ikärakenteen muutos ei ole pelkkä ongelma: nykypäivän ikäihmiset ovat terveempiä ja aktiivisempia kuin koskaan. Moni eläkeläinen haluaa tehdä osa-aikatöitä tai vapaaehtoistyötä.

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen pienimpiä eläkkeitä. Monella eläkeläisellä tulot jäävät alle tuhannen euron, vaikka takana olisi kymmenien vuosien työtä ja omillaan elämistä. Taustana pienille eläkkeille on viljelijä- ja pienyrittäjävaltaisuus seuduillamme. MYEL:t ja YEL:t ovat jääneet pieniksi.

Kritiikki eläkeläisten toimeentulosta on todella perusteltua. Kuitenkaan silmänkääntötempuilla eläkkeiden tasoa ei kyetä korjaamaan. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden takia eläkejärjestelmän kestävyydestä on huolehdittava eikä eläkevaroja voi tyhjentää.

Itse tarkastelisin ensin eläkeläisten verotusta. Eläkkeiden verotusta pitäisi keventää. Myös eläkeläisten sivutoimisten työtulojen verotusta pitäisi kohtuullistaa. Mielestäni pienimpien alle 1000 euron ja vähän yli 1000 euron eläkkeiden tasoa pitäisi nostaa useamman vaalikauden ajan suunnitelmallisesti pitkäjänteisellä ohjelmalla. Ikäihmiselle paras paikka on koti, mutta kun siellä ei enää pärjää, pitää olla mahdollisuus päästä kodinomaiseen hoitopaikkaan tai ns. senioritaloon. Jokaisen on voitava elää inhimillistä elämää. Ihmisen arvo ei koskaan voi olla markkina-arvo. Ikäihmisten hyvästä elinympäristöstä ja palveluista voisi tulla yksi vetovoimatekijä Järviseudun kunnille.