Kolumni: Metsämiehen talvi

Kulunut talvi on ollut pitkiin aikoihin oikea ”kunnon talvi”. Hiihtäjillä on ollut erinomaiset mahdollisuudet viettää aikaa harrastuksensa parissa.

Sosiaalinen mediakin on tulvillaan mitä hienoimpia kuvia erilaisista hiihtoon ja kaikenlaiseen ulkoiluun liittyvistä tapahtumista. Saattaa olla, että tämä korona-aikakin on saanut ihmiset tavallista enemmän liikkumaan luonnossa, koska luonnossa liikuttaessa ei olla ainakaan missään suurissa ihmisjoukoissa saamassa mahdollista virustartuntaa.

Näin metsänomistajan näkökulmasta loppumaisillaan oleva talvi on ollut myös, etten sanoisi, erinomainen. Ainakin jos sitä tarkastellaan puunkorjuun näkökulmasta. Metsäyhtiöt ovat saaneet purettua hakkuusäästöjään, etenkin talvikohteiltaan, joita on kertynyt jopa useamman vuoden ajalta. Kun samaan aikaan metsäteollisuuden tuotteilla on ollut maailmalla hyvä kysyntä, niin kaikki se raaka-aine mitä metsistä on saatu korjattua ja jalostettua on myös mennyt kaupan. Vuoden aikana myös hinnat ovat hivenen kohonneet. Etenkin tukista on maksettu selvästi enemmän mitä viime kesänä.

Turpeen polttamisen veroa nostamalla tapahtui myös se, että polttorangan kysyntä lähti selvään nousuun. Samalla lämpölaitokset nostivat polttoon menevän rangan hintaa. En tiedä mikä logiikka siinä on, että nyt määrätyt tahot ovat esittäneet jo polttoon menevälle puullekin veroa.

Metsänomistajilla on kyllä huolenaiheitakin näköpiirissä. Ympäristöjärjestö Greenpeac etunenässä, on pyrkinyt rajoittamaan yksityisten ihmisten omistamissa metsissä hakkuita. Verukkeena, että he ovat löytäneet sieltä korkean arvon suojelua vaativia alueita. Tämä on johtanut siihen, että metsäyhtiöt eivät uskalla ostaa niiltä alueilta puuta. Yhtiöt pelkäävät ympäristöjärjestöjen masinoimia saartoja, että tuotteita ei ostettaisi ko. yhtiöltä. Tätä toimintaa on toistaiseksi tapahtunut pohjoissuomessa. Mutta vaarana on, että tällaista voisi tapahtua laajemminkin. Viimeaikaiset tehdasinvestoinnit luovat kuitenkin uskoa metsänomistajiin, että Suomessa tarvitaan yksityismetsänomistusta myös tulevaisuudessa.

LASSE HEIKKILÄ