Kolumni: Onko Viron kuitupuu parempaa?

Minulla oli mahdollisuus olla mukana Viroon suuntautuvalla matkalla, jonka aikana tutustuimme myös pintapuolisesti Viron metsätalouteen. Siinä yhteydessä tuli esille myös kuitupuun hinta. Itselleni oli suuri yllätys, että kuitupuusta maksettiin tienvarsihintana 45-50 € kiintokuutiometriltä. Vielä ihmeellisemmäksi asian tekee se, että Virossa ei ole kuiduttavaa teollisuutta laisinkaan, joten puut laivataan ja kuljetetaan Suomeen ja Ruotsiin tai muihin Itämeren maihin.

Suomalaiset metsänomistajat saavat kuitenkin tienvarsihintana parhaassakin tapauksessa ainoastaan n.33 -35 € kuutiometriltä. Suomalaisen massateollisuuden siis kannattaa maksaa kuitupuusta lähes 20 € enemmän Virolaisille metsänomistajille kuin suomalaisille, ja laivata se puutavara vielä Suomeen.

Täytyy sen olla paljon parempaa puuta kuin Suomessa.

Ihmeellistä oli myös se, että energiapuusta maksetaan lähes samaa hintaa kuin kuidusta. Energiapuuta siellä oli pilvin pimein, ainakin mitä linja-auton ikkunasta pystyi havainnoimaan. Sahalaitoksia Virossa kyllä on ja vieläpä ulospäin näyttäen ihan kelpo laitoksia. Tosin ne ilmeisesti ovat ulkolaisessa omistuksessa. Ainakin Stora Ensolla näytti olevan aika suuri saha Viljandin alueella. Matka, jolla olin mukana, oli bioenergia -messutapahtuma. Messut järjestettiin Köpun kylässä, jossa asukkaita oli vain n. 600 henkeä. Kylää hallitsi kartano, jonka mailla tapahtuma oli. Kartanossa oli viljelysmaata 1000 ha, jolla tuotettiin rehua 600 lypsylehmälle. Metsää kartanon omistuksessa oli 2000 ha. Työntekijöitä n. 50. Viron itsenäistyttyä uudelleen 1990-luvulla entisten omistajien suvun jäsenet olivat anoneet ja saaneet luvan hankkia kartanon itselleen takaisin.

Lasse Heikkilä