Kolumni: Seurakuntavaalit syksyllä 2018

Nyt syksyllä seuraavien seurakuntavaalien 4-vuotiskauden juuret löytyvät teemasta Minun kirkkoni.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalien tärkeät päivämäärät kannattaa huomioida ja seurata yleistä ja paikallista viestintää. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. Ennakkoäänestyspäivät ovat 6.11.-10.11. ja varsinainen äänestyspäivä sunnuntaina 18.11.2018.

Minun kirkkoni -teema saakin kyselemään: Minkälainen on minun kirkkoni? Minkälainen toivoisin sen olevan? Vaaliviestinnän konsepti mahdollistaa erilaisten näkökulmien esiin tuomisen. Vaihtoehtojen joukosta jäsenet valitsevat äänillään päättäjiä, jotka ohjaavat kirkon suuntaa tulevaisuudessa. Kirkko merkitsee meille kaikille eri asioita ja siksi se on meidän kaikkien kirkko.

Valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä asioista, esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä. Erityistä edellisissä kirkon vaaleissa on ollut se, että eduskunta hyväksyi lain vuonna 2007 äänioikeudesta 16-vuotiaille. Sitä oikeutta käytettiin esimmäistä kertaa vuoden 2010 vaaleissa. Eli nyt vaikuttamaan pääsevät viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Äänioikeutetuista 16-vuotiaista edellisissä seurakuntavaaleissa Alajärvellä vuonna 2014 oikeutta käytti 19,1 prosenttia.

Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Yksi tavoite äänestysiän laskemiseen on sekin, että yhä nuoremmat pääsevät vaikuttamaan äänellään ja rakentamaan kirkkoaan tulevaisuuteen.

Tiina Akomeah