Äänestysinto on laimentunut

Kuntavaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina. Vaasan vaalipiirissä ennakkoäänestysmahdollisuutta on perinteisesti käytetty suurin piirtein saman verran kuin koko maassa keskimäärin. Niin tälläkin kertaa. Pohjalaismaakunnissa äänensä antoi ennakkoon 27,8 prosenttia äänioikeutetuista, kun maan keskiarvo oli 26,3.

Sekä vaalipiirin että koko maan ennakkoäänestysaktiivisuus laski hieman edellisiin, syksyllä 2012 käytyihin kuntavaaleihin verrattuna. Alajärvellä ja Vimpelissä ennakkoon äänestettiin kuitenkin edelliskertaa vilkkaammin. Molemmissa käytti nyt ääntään ennakkoon 31,2 prosentti äänioikeutetuista. Edellisellä kerralla Vimpelissä oltiin karvan verran yli 30 prosentissa ja Alajärvellä jäätiin hiuksen hienosti sen alle.

Pienissä kunnissa äänestysinto on yleensä ollut isoja kaupunkeja suurempi. Meidän seudullamme Soini on kuitenkin poikkeus.

Soinissa on äänioikeuttaan käyttänyt näissä vaaleissa toistaiseksi 26,7 prosenttia. Runsas neljä vuotta sitten uurnilla oli käynyt 29,3 prosenttia soinilaisista.

Mielenkiintoista on se, että kuntavaalit tuntuvat kiinnostavan ihmisiä selvästi vähemmän kuin eduskuntavaalit. Tarkoittaako se sitä, että oman paikkakunnan asiat koetaan vähemmän merkittäviksi kuin valtakunnan politiikka?

Järviseudulla on vielä mahdollisuudet petrata äänestysprosenttia sunnuntaina eli varsinaisena äänestyspäivänä. Se kuitenkin vaatii sen, että väki lähtee reippaasti liikkeelle ja käyttää perustuslain heille suomaa oikeutta.

Ella Nurmi