Mitään ei tehty, tässä tulos

Alajärven koulumaailmassa kiehuu. Sitä on toki tapahtunut menneinäkin vuosina, kun kaupungin päätöksenteossa on pohdittu kyläkoulujen kohtaloita.

Syksyllä, ensi vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä tarkastellaan Alajärven kouluverkkoa. Yksi syy on koulurakennusten huono kunto. Jo kolmisen vuotta sitten kaupungin sivistystoimi ja tilapalvelut totesivat, että Levijoen, Ylikylän, Luoma-ahon, Uusikylän ja Hoiskon koulut vaatisivat merkittävää remonttia. Siihen ei kuitenkaan ollut rahaa. Näistä viidestä Levijoen koulu on sittemmin lopetettu.

Viime viikolla Ylikylän oppilaiden vanhemmat saivat tiedon, että koulurakennuksen huonon kunnon takia seuraava lukuvuosi järjestetään jossain muualla kuin tutussa kyläkoulussa. Missä, sitä ei vielä osata varmuudella sanoa.

Ilmoitus oli yllättävä, mutta myös odotettu: Kun rakennukselle ei ole tehty mitään suurempia remontteja, oli odotettavissa, että jossain vaiheessa tulee ongelmia.

Sivistystoimenjohtajan mukaan Ylikylän koulun tilanteella ei ole mitään tekemistä kouluverkkoselvityksen kanssa. Ajankohta on kuitenkin kiusallinen, sillä paineet lakkauttaa todistetusti huonokuntoinen koulu ovat suuret. Myös oppilasennusteet näyttävät Ylikylän näkökulmasta ikäviltä. Sen oppilasennuste on selvästi laskeva, Hoiskon koulun lisäksi.

Uusi kaupunginvaltuusto pääsee heti alkumetreillään kiistelemään kyläkouluista ja niiden mahdollisista remonttitarpeista. Toivottavasti sieltä löytyy selkärankaa tehdä päätöksiä eikä jättää asioita roikkumaan.

Ella Nurmi