Ajatukset kohti uusia vaaleja

Tuskin on edes eduskuntavaalien ääntenlaskua tarkistettu, kun ajatukset kääntyvät jo kohti uusia vaaleja. Aikaa on vain muutama viikko, kun jälleen astellaan vaaliuurnille. Europarlamenttivaalit ovat Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta ja jo sitä ennen on mahdollisuus ennakkoäänestykseen. EU-vaalit järjestetään viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä ja Suomesta valittavien parlamentaarikkojen määrä on 14.

Viime sunnuntain eduskuntavaalien jälkeen on jälleen syytä puhua siitä, että vaalipiirin reunalla oleva seutu on epäoikeudenmukaisessa asemassa ehdokkaiden onnistumisen suhteen.

Vaasan vaalipiriin reuna-alue, Keski-Suomen rajamaiden Järviseutu, jäi ilman kansanedustajaa.

Tilanne on uusi, sillä alueella on miltei poikkeuksetta ollut edustaja Arkadianmäellä: viime kaudella Reijo Hongisto, sitä ennen viimeisimpinä Raimo Vistbacka ja Esko Ahonen. Vuosikymmeniä aluetta edusti Eino Uusitalo.

Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelun toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa toteaa, että väistämättä sillä, että tältä alueelta ei ole omaa kansanedustajaa, on vaikutusta muun muassa Järviseudun edunvalvonnassa valtakunnan päätöksenteon yhteydessä. Hän arvioi, että erilaisten tuki- ja rahoitusmahdollisuuksien kanavointi alueelle vaikeutuu ja painottaa, että Järviseudun elinkeinoelämälle on elinehtona kelvollisen tiestön olemassaolo: Tavaraa liikkuu paljon kumipyörillä erityisesti rakennustuoteteollisuuden ympärillä.

Sari Heinilä