Kaava kohti vuotta 2035

Nyt tähyillään pitkälle ja kiikaroijiksi toivotaan myös Alajärven kaupungin asukkaita. Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan 2035 uudistus yltää keskustan alueen lisäksi myös järven ympäri. Merkittäviä ja aluetta kehittäviä linjauksia on luvassa.

Osayleiskaavan uudistukseen liittyen tavoite on, että jokainen, jota asia koskee, tulisi tietoiseksi siitä, että juuri nyt on käsillä kaavaan vaikuttamisen aika. Tänään tässä lehdessä on ilmoitus asiaan liittyen. Kaavaluonnos, ensimmäinen versio uudistuvasta kaavasta, tulee myös tänään kaupungin internet-sivulle. Luvassa on myös yleisötilaisuus teams-sovelluksen kautta, sillä koronan vuoksi yleistä kokoontumista ei voi järjestää. Teams-sovellus antaa kuitenkin mainion mahdollisuuden osallistua kaavaesittelyyn ja -keskusteluun myös muualla Suomessa asuville, joilla on maanomistuksia uudistuvalla kaava-alueella.

Alajärven kaupungin kaavoituspäällikkö korosti uudistuvan osayleiskaavan yleispiirteisyyttä, mutta merkittävyyttä yleiskaavalla kuitenkin varmasti on.

Pysyykö kaupungin keskusta kohdallaan, missä on uusia asumisen alueita tai minne voidaan tehdä täydentävää rakentamista? Jos asuntoon on investoitu, pysyvätkö palvelut saatavilla? Mihin voisi tulla tiestöjä ja katuja, minne kevyen liikenteen väylää tai ulkoilureittiä?

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen totesi, että osayleiskaavan uusiminen on ehkä tulevan valtuuston merkittävin päätös. Hän painotti, että kaavaa uudistettaessa on tärkeää selvittää kaupunkilaisten tahtotila.

Sari Heinilä