Keitele Forest kehitti ekoteon

Keitele Forest -konsernin viime tilikauden tulosjulkistuksen yhteydessä nousi esille ekoteko, jonka soisi saavan niin valtakunnallista kuin maailmanlaajuistakin huomiota. Uskon, että näin vielä käykin, sillä ympäristöasiat ovat nyt erityisen merkittäviä kaikessa kaupankäynnissä.

Vakuuttavaa on se, että yrityksessä tehty ainutlaatuinen kymmenen vuoden kehitystyö on nyt esitettävissä vakuuttavina ympäristöä suojelevina lukuina. Ja nämä luvut koskevat niin Alajärveä kuin Keitelettäkin.

Yrityksen viime tilikauden aikana aloitettiin investoinnit Keitele Timber Oy:n Keiteleen ja Alajärven sahojen tuotannosta syntyvien biopolttoaineiden jalostamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio kertoo, että investointien avulla biopolttoaineiden kuljetuskustannukset pienenevät ja niiden lämpöarvo nousee. Näiden investointien arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja ne valmistuvat vuoden 2020 alussa.

Kylävainio: Investoinnit vähentävät vuosittain 1600 rekkakuormalla Keitele Forest -konsernin bioenergian kuljetussuoritetta, joka vastaa 450.000 ajokilometriä vuosittain. Alajärven osuus kuljetuksen vähennyksestä on noin 600 kuljetussuoritetta.

Sahateollisuuden ekoteon edelläkävijöitä edustaa siis nyt myös Alajärven tehdas, joka on tällä hetkellä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan suurin saha-yritys. Keitele-konserni tekee 10 prosenttia Suomen koko sahatavaratuotannosta. Yrityksen koko tuotannosta ulkomaan vienti on yli 90 prosenttia.

Sari Heinilä