Kesä luo mielikuvaa

Millaistahan täällä olisi asua? Näin pohtivat monet nuorten perheiden vanhemmat, kun he mummolareissuillaan poikkeavat entisten kotipitäjiensä kesätapahtumiin.

Monet heistä ovat olleet ehkä vuosikymmenenkin opiskelupaikkakunnilla, mutta lasten myötä mieleen hiipii ajatus turvallisesta kasvuympäristöstä ja lähellä asuvista sukulaisista. Paikkakunnan vetovoimaa arvioivat myös he, jotka hakeutuvat tänne töihin ja miettivät, missä kannattaisi asua, jos työpaikka on lähialueella.

Perheiden mielikuva paikkakunnasta on tärkeä. Jos se on positiivinen, se on myös vetovoimatekijä.

Mielikuvien pohjalla voi olla sattumaakin hyvistä kokemuksista, mutta varmasti aina myös tietoa, ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Tätä tietoa ja hyviä mielikuvia voi syntyä lomakauden kesätapahtumissa. Tässä Järviseudun kesälehdessä 2019 on paljon aineksia mielikuvien luomiseen ja myös tietoa esimerkiksi tonttitarjonnasta. Alajärven kaupunki osallistui 50 muun seutukaupungin kanssa tutkimukseen, joka selvitti kaupungin tunnettavuutta, imagoa, vetovoimaa eri tekijöissä, muuttohalukkuutta ja mielikuvaa. Tutkimus osoitti, että ulkoiseen valtakunnalliseen tunnettavuuteen ja imagoon vaikuttavat muun muassa vetovoimaiset matkailukohteet. Alajärvi on investoinut voimakkaasti asuinympäristöön ja palvelurakenteisiin ja näiden uskotaan vaikuttavan myönteisesti perheiden päätöksiin. Positiivinen viesti myös muuttoa suunnitteleville on se, että Alajärvellä jo asuvista vastaajista merkittävä osa valikoisi uudelleenkin Alajärven asuinpaikakseen.

Sari Heinilä