Kolmen kunnan perusturva

Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin valtuustot päätyivät maanantain kokouksissaan historialliseen ratkaisuun perusturvapalveluiden yhteisestä järjestämisestä kolmen kunnan ja samalla myös Alajärven liitospitäjä Lehtimäen alueella. Sopimus tulee voimaan ensi vuoden alussa ja merkitsee uuden alkua kuntayhteistyössä.

Sopimuksen mukaisesti toteutetaan kuntien lakisääteisten sekä yhteisesti päättämien perusturvapalvelujen järjestäminen. Sopimuksella Lappajärven ja Vimpelin kunnat antavat perusturvapalvelut Alajärven kaupungin hoidettaviksi.

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki.

Yhteistoiminnan järjestämistä varten perustetaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta. Vastuukunta on Alajärvi ja lautakunta osa sen organisaatiota. Lautakunnassa on edustus kaikista sopimuskunnista.

Luvassa on siis lautakuntapaikkojen valintaa ja myös henkilöstöpäätöksiä.

Ensiarvioiden mukaan seitsemästä kymmenestä sataan perusturvapalveluiden työntekijää siirtyy Alajärven kaupungin työntekijäksi vanhoina työntekijöinä.

Samaan aikaan, kun Järviseudun alueella on sovittu uudesta yhteistoimintamallista, tiedotti maakuntahallitus, että hallituksen tavoite on saada maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 aikana. Perusturvan hallinto on suuren muutoksen alla, mutta parhaimmillaan ja hyvin toteutettuna lähipalveluiden asiakkaille muutokset eivät juurikaan näy.

Sari Heinilä