Koskettavia muutoksia

Järviseutu-lehden tämän viikon pääuutiset koskettavat lähes kaikkia paikkakuntalaisia. Kirkonseutu on miltei jokaisen suvun jäsenille sielunmaisemaa, jonka toivoisi säilyvän ikuisesti ennallaan. Toimenpiteet hautausmailla nostattavat tunteita. Onneksi toimenpiteitä säätelevät vahvasti lait, asetukset ja suojelusäädökset. Näin turvataan asukkaiden oikeuksia yhteisiksi koettuihin alueisiin.

Museoviraston ja Kirkkohallituksen yhteisessä Hautausmaiden inventointioppaassa, Museoviraston oppaita ja ohjeita 13, kerrotaan laajasti ja tarkasti hautausmaihin kohdistuvista toimenpiteistä.

Hautausmaat kertovat paikkakuntiensa perheiden historiasta ja kohtaloista ainutlaatuisella tavalla. Vanhimmat puuristit ovat aikojen saatossa hävinneet pois, mutta valurautaristit kertovat muun muassa seudun nimistöstä paljon. Kiviset muistomerkit olivat maaseudulla harvinaisia vielä 1800-luvun lopulle saakka. Niitä on ilmestynyt sitä mukaa, kun kiviveistämöitä perustettiin.

Opas muistuttaa, että hautausmaat kuuluvat paikkakuntiensa arvokkaimpiin kulttuuriympäristöihin. Kulttuurihistoriallisesti hautausmailla on usein maakunnallista ja aina vähintään paikallista merkitystä.

Hautausmaan inventointi on vaativa vaihe. Sitä tarvitaan erityisesti silloin, kun hautausmaan tai sen osan kunnostusta tai laajennusta ollaan suunnittelemassa tai kun seurakunta kuuluttaa hautoja, joiden hautaoikeus on päättynyt. Mutta seurakunnalla on myös mahdollisuus päättää pitää huolta haudoista, joiden hautaoikeus on päättynyt.

Sari Heinilä