Koulutie kutsuu taas

Koulujen pihat ovat taas elämää täynnä. Yhden koulun pihalla elämä on hiljentynyt viime vuodesta: Luoma-ahon koulun oppilaista valtaosa on siirtynyt väistöön Hoiskon kouluun. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat jatkavat Luoma-aholla, mutta heidänkin opinahjonsa on parakki. Molemmat Luoma-ahon koulun rakennukset on suljettu sisäilmaongelmien takia.

Vuosi sitten (Järviseutu 32/2017) uutisoimme Ylikylän koulun oppilaiden siirtymisestä väistöön Jamin tiloihin. Poikkeusjärjestelyihin päädyttiin sielläkin koulun rakenteissa havaittujen vaurioiden takia.

Sisäilmaongelmat ovat räjähtäneet käsiin myös Lappajärvellä, jossa koulukeskuksen vanhan puolen remontointi maksaisi lähes yhtä paljon kuin uuden rakentaminen. Koulun oppilaat, ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset, on nopeilla ratkaisuilla hajasijoitettu viereiseen Jamiin sekä kyläkouluille.

Sekä koululaisilla että koulun henkilökunnalla on oikeus terveeseen sisäilmaan ja turvalliseen työympäristöön.

Joskus se vaatii tutusta paikasta ja ympäristöstä lähtöä, joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Pahinta olisi vain jäädä odottamaan ja toivomaan parasta.

Uudessa tilanteessa vanhemmilla ja muulla kotiväellä on suuri vastuu siinä, miten he muutoksista koululaisilleen puhuvat. Nähdäänkö muutos uhkana vai mahdollisuutena? Tärkeintä on kuitenkin lapsen etu ja oikeus oppimiseen parhaassa mahdollisessa ympäristössä.

Hyvää alkanutta lukuvuotta koululaisille ja koulujen henkilökunnalle!

Saila Collander