Laki muuttaa perinteitä

Mitä, penkkarit ovat jo tänään keskiviikkona! Eli, mikään ei ole niin kuin ennen. Näin voi todeta, sillä Alajärven lukiolaiset juhlistavat koulun päättymistä jo tänään, Vimpelissä tosin penkkarihulinat ovat perinteiden mukaisesti huomenna. Ja perjantaina keinutellaan molemmissa lukioissa vanhojen tansseissa. Penkkareiden perinteisen päivän siirtyminen liittyy tavallaan uuteen lukiolakiin ja ylioppilaskirjoitusten digitalisoitumiseen, mikä vei kielten kuuntelukokeet historiaan penkkariviikolta. Alajärven ja Vimpelin lukioiden rehtori Marko Timo totesi, että penkkareiden aikaistamista ehdottivat nimenomaan abit itse.

Lukiolaki on osa suurempaa lakiuudistusta, joka tuli voimaan 1. elokuuta viime vuonna.

Lukiolaki, Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta uudistavat lukiomaailmaa. Uudistus pitää sisällään lukion toiminnallisen uudistamisen. Tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Keinoiksi on listattu muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Jo kevään digitaalisissa ylioppilaskirjoituksissa uudistus näkyy. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kokeiden ulkoasu muuttuu kevään 2020 tutkinnosta alkaen. Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemia esimerkkikokeita kannattaa käydä katsomassa lautakunnan verkkosivulla.