Lapsiperheille hyvää Soinissa

Soinin kunnanjohtaja Juha Viitasaari lähestyi tiedotusvälineitä viime viikolla tiedotteella. Hän halusi aktiivisella tavalla kertoa kuntansa kolmesta päätöksestä, jotka kaikki tukevat hienolla tavalla Soinin tavoitetta lapsi- ja perhemyönteisenä kuntana.

Kunta tukee asunnon ostajia ja rakentajia jopa 4000 euron palkkiolla. Lisäksi kunta nostaa vauvarahan 1500 euroon ja maksaa soinilaisille korkea-asteen opiskelijoille 200 euroa vuodessa.

Oman asunnon rakentajien ja ostajien tuen suuruus määräytyy kiinteistön koon mukaisesti, eli kunta palkitsee Soinista asunnon ostavan tai Soiniin asunnon rakentavan 40 eurolla jokaiselta neliöltä aina sataan neliömetriin saakka. Kohteeksi käyvät niin uudet rakennuskohteet kuin myös vanhat remontoitavaksi hankittavat asunnot. Tukea voivat saada vain yksityishenkilöt omaan asumiskäyttöön tulevasta vakituisesta asunnosta. Ehtona tuen saamiselle on, että hakijan kotiosoite on kiinteistöllä hakuvuoden viimeisenä päivänä. Tuki on veronalaista tuloa ja sitä saavat niin vanhat kuin uudet soinilaiset. Etua haetaan kunnasta ja se maksetaan rakennustarkastajan tekemän loppukatselmuksen jälkeen.

Vauvarahaa jokainen syntynyt soinilainen saa kolmena ensimmäisenä elinvuotenaan 500 euroa vuosittain. Opiskelijoiden tuki koskee yli 18-vuotiaita amk- tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

Soinin kunnan päätösten viesti on selkeä: lapsiperheet ovat kunnalle tärkeitä.

Sari Heinilä