Maataloudella uusia tavoitteita

Voisiko tilusjärjestelyissä edetä laajamittaisesti? Miten nykymaataloudesta saataisiin välitettyä oikea kuva, auttaisivatkohan vierailupäivät? Miten sosiaalista mediaa voitaisiin käyttää maataloudesta tiedottamiseen? Miten maaseudun tarinat saataisiin vahvistamaan matkailua kylissä? Miten maaseudun tyhjäksi jäävät kiinteistöt siirtyisivät yhä useammin uusille asukkaille? Miten kylien elävyyttä voitaisiin vahvistaa? Millainen on maatalouden hiilijalanjälki? Miten sitäkin voitaisiin parantaa ja toisaalta kertoa vaikkapa nurmiviljelyn hyvistä puolista.

Maatalous ja maaseutukylät ovat kovien vaatimusten ja muutosten puristuksessa, mutta toisaalta kylillä elää upeita tulevaisuuden näkymiä ja halua pysyä mukana kehittyvässä tiedonvälityksessä.

Alajärven maataloustoimi teki upean keskustelutapahtumien kierroksen Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä ja aikoo jatkaa hyväksi havaittua toimintatapaa.

Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala totesi, että 15 tapahtuman kierroksella oli keskustelun aiheita valtavan paljon ja erityisen hienona hän näki sen, että tapahtuman jälkeen rinki viljelijöitä jäi juttelemaan asioista vielä keskenäänkin. Tilusjaon kehittämiseen liittyvä tilaisuus on jo pian tulossa. Kuoppala kannustaa viljelijöitä tilusjärjestelyihin monista inhimillisistäkin syistä. Yksi niistä on ajankäyttö liittyen ajamiseen maantiellä peltopalstalta toiselle.

Maaseudun kylistä ovat sen entiset kokoontumispaikat kadonneet. Tuottajayhdistystoiminta on nyt ehkä tärkeämpää kuin aikoihin, sillä some ei varmasti voi korvata kohtaamisia.

Sari Heinilä