Maatalouden kuuma kevät

Yli 40 miljoonaa euroa. Siinä on summa, joka kertoo vuoden 2016 Alajärven, Soinin ja Vimpelin maatilojen yhteenlasketun liikevaihdon. Maatalouden tukia näiden kuntien alueelle maksetaan 16,5 miljoonaa euroa, mikä sekin on todella huomattava ja tämän seudun työllisyyteen ja hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava asia. Alajärvelle noita tukia tulee 11 miljoonaa, Soiniin 2,5 miljoonaa ja Vimpeliin 3 miljoonaa euroa. Tukien osuus on 30-40 prosentin luokkaa liikevaihdosta. Lisäksi tulevat lomituspalvelutuet, joita kertyy noin 2,5 miljoonaa euroa.

Ei puhuta siis pienistä asioista, kun päätöksenteossa käsitellään maataloutta. Eikä se kosketa ainoastaan tilallisia, vaan puntarissa on aina koko tämä seutu.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtaja Jukka Kuoppala listaa asioita, joita maatalouden menestys tukee. Se työllistää ja tarvitsee työntekijöitä: Verkostotyöpaikkoja on maidonkuljetuksessa, maatalouskaupassa ja jatkojalostuksessa. Maatalouden hyvinvointi peilaa myös kaikkeen kaupankäyntiin, rakentamiseen, laitteiden, koneiden ja rakennusten korjauksiin.

Mitä erityisen kuuma kevät toi tullessaan maatalouteen?

Kuoppalan mukaan kasvuston nopeasta kehittymisestä seuraa, että kylvöjen lisäksi muutkin pellolla tapahtuvat toimenpiteet aikaistuvat, mm. ruiskutukset ja säilörehun korjuu. Kuivuus ja kuivuminen vaikuttavat myös maan rakenteeseen muokattaessa. Maa menee hienojakoiseksi, jolloin se on alttiimpi sateelle. Kotieläintiloilla eläimet rasittuvat ja energia menee muuhun kuin tuotantoon. Kevät tuo aina työpaineen maatiloille, joissa samaan aikaan on hoidettavana myös suuri määrä lakisääteisiä asioita.

Sari Heinilä