Omaishoito huolestuttaa

Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry esitti kannanottopyynnön perusturvalle koskien Järvi-Pohjanmaan alueen omaishoidon sijaishoidon järjestelyitä.

Pyynnössä todetaan muun muassa seuraavaa:

”Sopimusomaishoitajille kuuluu kuukaudessa 2-3 vrk lakisääteisiä vapaita, joiden aikana sijaishoidon järjestämisestä vastaa kunta, eli tässä tapauksessa Järvi-Pohjanmaan perusturva. Sijaishoito on kyseisellä alueella keskitetty intervalliyksikköön entisen Järviseudun sairaalan tiloihin. Alueen omaishoitajat tietävät ratkaisun olevan väliaikainen, mutta myös kokeneet, että tilat eivät ole parhaat mahdolliset vuorohoidon järjestämiseen. Osa hoidettavista ei suostu menemään intervallijaksolle ja on käynyt myös niin, että hoidettava on jaksolta palatessaan ollut levoton ja huonommassa kunnossa kuin jaksolle lähtiessään. Tämä on aiheuttanut lisärasitetta jo entuudestaan haastavassa tilanteessa oleville omaishoitajille. Saamamme palautteen mukaan intervallijaksoja jätetään käyttämättä sopivan tilan puuttuessa.”

Omaishoitajien yhdistys toivoo joustoa sijaishoidon järjestämiseen esimerkkinä: Maksusitoumus pienempiin, myös yksityisiin palvelukoteihin? Perhehoitokäytön mahdollisuus? Sijaishoitajasopimusten käytön mahdollisuus?

Perusturvalautakunta antoi 18. kesäkuuta yhdistykselle kattavan tilannekatsauksen ja vastauksen, jossa lautakunta toivoo lisää perhehoitopalvelujen tuottajia, jotka perusturva voi kouluttaa tehtävään. Yhdistys tekee merkittävää edunvalvontaa välittämällä tietoa ja toiveita perusturvalle.

Sijaishoidon laatu on oleellinen osa omaishoitajan jaksamista.