Onko etätyöstä pelastajaksi?

Alajärven väkiluku väheni viime vuonna 143 henkilöllä. Se on suurin vuosikohtainen pudotus sitten vuoden 2015, jolloin vastaava luku oli 165. Ilmiö ei ole uusi: väkiluvun lasku on pitkäaikainen trendi, jolle ei näy loppua.

Väestön vähenemistä selittävät esimerkiksi koulutuspaikkojen sekä korkeasti koulutetuille sopivien työpaikkojen puute. Etenkin yliopistokoulutus antaa mahdollisuudet vaativiin ja erikoistuneisiin asiantuntijatehtäviin, joita saattaa olla tarjolla ainoastaan pääkaupunkiseudulla.

Väestö ei toisaalta ole vähentynyt vain pienissä kapungeissa. Suurimman muuttotappion koki maan sisäisessä muuttoliikkeessä alkuvuonna Helsinki. Kaupungeista pois muuttaminen onkin globaali ilmiö, josta saattaa olla näkyvissä viitteitä pääkaupungissakin (HS 3.8.2021). Syitä tähän ovat esimerkiksi korkeat vuokrat ja pienet asunnot. Koronapandemiakin lienee saanut arvostamaan tilaa entistä enemmän.

Voisiko pandemian aikana yleistynyt etätyö olla pelastusrengas väestökadosta kärsiville kunnille ja kaupungeille? Haasteeksi jää se, miten saada ihmiset jäämään, paluumuuttamaan tai kuinka houkutella alueelle täysin uutta työvoimaa.

Etätyötäkään ei silti tarvitse tehdä ainoastaan kodin seinien sisällä. Mahdollisuuksia etänä työskentelyyn on lisätty viime aikoina Alajärvelläkin esimerkiksi Villa Väinölään. Korona-aikana on huomattu etätyön potentiaali. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että työtä tehtäisiin laajamittaisesti kodeissa kaukana fyysisistä työpaikoista. Tämä on silti alku.

VILJA VAINIO