Seurakunta käy vaaleihin

Ensi sunnuntaina on seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä ja jokaisessa seurakunnassa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa äänestysprosenttia. On tärkeää muistaa, että seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Tämän nuorimman ikäluokan äänioikeus on tärkeä asia. Se on sitä seurakunnalle, sillä myös nuorten äänet ohjaavat kirkkovaltuustojen kokoonpanoa ja vaikuttavat näin toiminnan sisältään.

Äänioikeus on tärkeä myös äänestäjälle itselleen ja siksi toivoisi, että perheissä ja kaveripiireissä kannustettaisiin toinen toistaan käymään sunnuntaina vaaliuurnille, mikäli ennakkoääni on jäänyt antamatta.

Seurakuntavaalit ovat paikalliset ja siksi erityisen mielenkiintoiset. Monet ehdokkaat ovat tuttuja ja on hieno teko mennä äänestämaan ja antamaan tukensa haluamalleen ehdokkaalle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa nelivuotiskaudelle. Seurakuntien työllä on erittäin suuri merkitys Järviseudulla. Perheiden tärkeimpiin hetkiin liittyy usein seurakunta ja seurakunnat hallinnoivat myös merkittäviä kohteita, tapahtumia ja tilanteita. Sillä on merkitystä, mitä kirkkovaltuusto päättää. Äänioikeutta kannattaa käyttää kaikissa vaaleissa. Se on etuoikeus ja myös vastuunkantoa yhteisistä asioista. Vimpelin seurakunnassa toteutui sopuvaali, joten siellä ei seurakuntavaaleja järjestetä.

Sari Heinilä