Sote kirkon näkökulmasta

Keskustelu sote-uudistuksesta käy vilkkaana. Kirkkohallituksen projektipäällikkö Terhi Kaira on Lapuan tuomiokapitulille toimittamassaan viestissä nostanut esiin asioita, jotka kirkon näkökulmasta ovat erityisen tärkeitä. Näitä ovat muun muassa joidenkin palveluiden tuottaminen kunnille sekä hiippakuntarajojen tarkistus.

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen kirkolliskokous linjasi toukokuussa 2017, että hiippakuntien rajat tarkistetaan maakuntarajojen mukaisiksi muuttamatta kuitenkaan hiippakuntien määrää.

Asia valmistellaan syksyn 2018 kirkolliskokoukselle. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksynee esitysluonnoksen lausuntokierrokselle lähetettäväksi kokouksessaan parin viikon kuluttua 27.3. Maakuntauudistusta koskevat lait hyväksytään kesäkuussa 2018.

Suuri osa maakuntavalmistelua koskevista määräajoista tulee maakuntalain voimaanpanolaista. Kaira muistuttaa, että maakunnat perustetaan voimaanpanolailla kesäkuussa 2018 ja tällöin astuu siis voimaan uusi maakuntajako. Ensimmäiset maakuntavaalit ovat ensi lokakuussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja monien muiden tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020.

Tässä Järviseudussa esittäytyy jälleen Alajärven seurakunta Kotikirkon kaikuja -sivustollaan. Tänään esittäytyvät myös Järviseudun suloiset vauvat ja kerrotaan, että vauvojen määrä Järviseudulla laskee hurjaa vauhtia. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa perheiden arkea.

Sari Heinilä