Suurien suunnitelmien julkituloviikko

Viime viikko oli historiallisten valtakunnallisten suunnitelmien julkituloviikko. Sekä sote-uudistus että oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi myös Järviseudun alueella ja jokaisessa Suomen kolkassa. Mikä näissä kaavailuissa on nyt keskeistä?

Valtioneuvosto antoi viime torstaina eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Samalla toisen asteen koulutuksesta tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta. Uudistus koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen ensi keväänä päättäviä nuoria. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Eli oppivelvollisuuteen liittyvän uudistuksen aikataulu on todella nopea, mutta niin on sote-uudistuksenkin.

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle viime keskiviikkona. Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäisi väliaikainen valmistelutoimielin. Aluevaalit olisivat alkuvuonna 2022, minkä jälkeen aloittaisivat aluevaltuustot. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Kylläpä tulee mielenkiintoista aikaa heille, jotka ensi huhtikuun kuntavaalien jälkeen päättävät paikallisista asioista.