Tarvitaan tietoa ja välittämistä

Nyt odotetaan suomalaisilta ja kaikilta järviseutulaisilta venymistä maailmanlaajuisen koronakriisin äärellä. Moni uusi asia on jo tullut opittavaksi, mutta koska miltei jokainen päivä tulee myös uutta tietoa, on sitä tärkeää seurata. Ei niin, että uutisvirran ääressä pitäisi olla joka hetki, mutta niin, että tieto muutoksista ja vaatimuksista yhteisen turvallisuuden hyväksi on tiedossa.

Suomalainen tietoyhteiskunta on nyt mitattavana. Hyviä merkkejä onkin: tehdään työtä etänä kotoa käsin, noudatetaan annettuja ohjeita ja seurataan tiedonvälitystä. Mutta sivistyksen mitta on siinä, kuinka hyvin pidetään huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista. On katsottava ympärille, onko naapurustossa avun tarvetta. Auttajaryhmiä on jo perustettu ainakin Soinissa ja Lehtimäellä. Linkkeinä auttajien ja apua tarvitsevien välillä ovat Facebook-ryhmät. Tästä aiheesta on tietoa tämän viikon Järviseudussa.

Sivistystä on sekin, että tuetaan omilla, vastuullisilla ratkaisuilla niitä, jotka työssään joutuvat nyt lujille, esimerkiksi terveydenhuollon tai kaupan palveluksessa.

Koko Suomi liikkuu nyt terveys edellä. Suuren terveysuhan torjumisen ydinasiat ovat hygienia ja fyysisten kontaktien ja pienienkin ryhmien tapaamisten minimointi. Kun noudatamme tarkasti yleisiä ohjeita, autamme toinen toisiamme.

Valtion ja kuntien talouden ennustetaan ajautuvan vaikeuksiin ja yritysten ahdinko on kova. Näihinkin asioihin voi jokainen valinnoillaan vaikuttaa: Paikallisten yritysten ja palveluiden puolesta on nyt tehtävä työtä. Vain käyttämällä palvelut voivat säilyä ja yritykset nousta ahdingosta.