Useampi vai yksi kotiseutu?

Monelle meistä kotiseudun merkitykselliset paikat liittyvät lapsuuden tapahtumiin tai luontokohteisiin. Muistamme lapsuutemme kesien parhaat uimarannat ja onkipaikat, makoisimmat mustikkamättäät ja aina runsaslumisista talvista ne vauhdikkaimmat pulkkamäet.

Merkityksellisiä voivat olla myös nykyiset työhön, opiskeluun tai vapaa-aikaan liittyvät paikat.

Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa tarkasteltiin, millaisia yhdistäviä piirteitä Järviseudulla asuvien kotiseutukokemuksista ja -käsityksistä löytyy.

Tutkimuksessa ilmeni, että tärkeimmät kotiseutua koskevat asiat liittyvät luonnonympäristöön sekä henkiseen ja sosiaaliseen ilmapiiriin.

Meille järviseutulaisille tärkeitä ovat järvemme, jokemme ja nevamme. Merkityksellisiä ovat myös murre ja täällä asuvat tai jo edesmenneet tärkeät ihmiset.

Kotiseutu ei välttämättä ole paikka, jossa on synnytty ja kasvettu. Se voi olla paikka, jossa asuu nyt tai on joskus asunut.

Tehdyssä kotiseutukyselyssä peräti 70 prosenttia vastaajista näki, että heillä on vain yksi kotiseutu, Järviseutu. 22 prosenttia vastanneista kertoi kotiseutukokemuksensa jakautuvan moneen eri paikkaan.

Niin sanottu monipaikkainen kotiseutu kertoo ajastamme: ihmiset muuttavat tai kulkevat töissä muualla. Kesämökki saattaa sijaita toisella paikkakunnalla. Paikkoihin syntyy parhaimmillaan kotiseututunne.

Silloin kotiseutua voi olla useammassakin paikassa ja ne ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Saila Collander