Uutismedian liitto aloitti

Viime viikolla järjestetyt valtakunnalliset Suuret lehtipäivät ovat merkittävä vuosittainen media-alan tapahtuma. Myös Järviseutu-lehti osallistui virtuaaliviikkoon, jossa alan muutosten suuri vyöry oli keskeisenä aiheena monista eri näkökulmista. Paikallislehden rooli on kuitenkin yhä sama kuin ennenkin:

Paikallislehti on paremmin uusien välineidenkin kautta monikanavaisesti mukana ihmisten iloissa ja suruissa, yhteisöllisyyden luojana ja identiteetin vahvistajana.

Luentojen yhteydessä pysähdyttiin myös siihen, että paikallislehti voi hoitaa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtäväänsä vain, jos taloudelliset resurssit pysyvät kunnossa. Siihen jokainen alueen asukas, yritys ja yhteisö voi vaikuttaa omilla valinnoillaan - tilaamalla ja ilmoittamalla. Uutena asiana lehtipäivillä nostettiin esiin kuntien ja kaupunkien aktiivinen rooli erityisesti some-tiedottajina ja kuinka se toteutuu suhteessa kunnan tehtävään ja julkisuuslain asettamiin rajoituksiin: Mikä on kunnan omaa tiedottamista ja mikä yleistä tiedonvälitystä.

Viime viikolla lehdistö koki myös historiallisen muutoksen. Sanomalehtien Liitto, vuodesta 1948, on vaihtanut nimensä Uutismedian liitoksi. Uusi nimi otettiin käyttöön liiton syyskokouksessa 12.11. Uutismedian liitto on Suomen sanomalehtien, kaupunkilehtien ja muiden uutismedioiden julkaisijoiden toimialajärjestö. Sen tehtävä on parantaa uudistuvan, luotettavan ja suomalaisille merkityksellisen uutismedian toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Liiton päätoimintoja ovat edunvalvonta, markkinointi, tutkimukset, mediakasvatus, koulutukset ja viestintä.