Vääntöä osayleiskaavasta

On aivan selvää, että Alajärven osayleiskaavan maanantaina esitelty luonnos synnyttää keskustelua ja eriäviä mielipiteitä.

Viimeistään nyt virtuaalisen yleisötilaisuuden jälkeen voi allekirjoittaa kaupunginjohtaja Vesa Koivusen arvion siitä, että tämä kaupungin keskustaa ja Alajärven ympäristöä koskeva osayleiskaava 2035 on Alajärven uuden valtuuston merkittävin päätös. On suorastaan hämmentävää, kuinka laaja-alaista tulevaisuuden näkymää kaavauudistus edustaa.

Jokaisen kotiseudustaan kiinnostuneen kannattaisi ehdottomasti katsoa vielä parin seuraavan viikon ajan kaupungin kotisivulla oleva tallennus maanantain tilaisuudesta. Nyt on H-hetki vaikuttaa kaavaan.

Toivottavasti yleiskaava-asiassa löytyy demokraattinen ja toimiva ratkaisu, johon asukkaiden on maltillista sopeutua. Sillä siitähän tässä on kysymys: kuinka edistetään paikkakunnan kehitystä niin, että sen asukkaat ja elonkeinoelämä molemmat ovat tyytyväisiä. Ja tärkeää on myös se, että asukkaat kokevat kotipaikkakuntansa osayleiskaavan uudistamisen oikeudenmukaiseksi.

Valmisteluvaiheessa olevaan kaavaan kannattaa ottaa kantaa nyt, sillä mielipiteet kaavasta tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 6.4. kello 15 mennessä.

Tämä osayleiskaavan uudistus on ratkaisevan tärkeä esimerkiksi rakentamisen näkökulmasta, sillä se ohjaa lopulta uusia rakennuspaikkoja. Ja aluehan on Alajärven keskeisintä osaa, kun uudistuvaan kaavaan kuuluvat sekä Alajärven keskustan alue että myös järveä ympäröivä kaunis ranta-alue.

Sari Heinilä