Vaihtoehto laitokselle

Omaishoitajien vaativaa työtä helpottamaan on alueellamme tarjolla ikäihmisten perhehoitoa. Vimpelissä ja Alajärvellä on tällä hetkellä kaksi kotia, joissa on valmius ottaa vastaan perhehoitoon tulevia vanhuksia.

Perhehoito ei ole vielä saanut tuulta purjeisiinsa meidän alueellamme, mutta esimerkiksi Suupohjassa siitä on jo vuosien kokemus.

Tietoisuuden lisääntyessä kiinnostus kodinomaista hoivaa ja leppoisaa arkea tarjoavaan vaihtoehtoon toivottavasti lähtee kasvuun.

Kun kynnys on kerran ylitetty, tuttuun paikkaan on helppo tulla uudestaan. Perheessä vanhus voi voimiensa mukaan osallistua arkisiin askareisiin ja seurustella talon väen kanssa.

– Kuuntelisimme radiota, lukisimme lehtiä ja söisimme yhdessä, suunnittelee vimpeliläinen Lea Vasalampi.

Vimpeliläiskodin ovet ovat olleet jo jonkin aikaa avoinna perhehoitoa tarvitseville vanhuksille, mutta tulijoita ei ole ollut jonoksi asti. Se ymmärrettävästi harmittaa.

Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Se järjestää perhehoitajille valmennuksen ja perii asianmukaisen maksun. Kunnille hoitomuoto on taloudellisesti edullinen vaihtoehto.

Väestön ikääntyessä tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan vanhusten hoiva ja hoito sekä omaishoitajien jaksaminen. Perhehoito on vaihtoehto, jota omaishoitajien soisi oppivan käyttämään.