Alajärven yhteismetsällä huippuvuosi

Alajärven yhteismetsän osakaskunta piti toukokuun alussa vuosikokouksensa, jossa se käsitteli tilinpäätösasiat, toimintasuunnitelman ja suoritti henkilövalinnat.

– Taloudellisesti ja toiminnallisesti viime vuosi oli huippuvuosi, kertoo puheenjohtaja Keijo Rintamäki, yhteismetsän osakaskunnan lähettämässä tiedotteessa.

– Tuloksena voitiin jakaa ennätysmäärä 65.000 euroa suoraan osakkaiden tileille ja vielä verottomana, sillä yhteismetsä on maksanut jo pääomaveron, joka huojennettuna on 26,5 prosenttia.

Tiedotteessa todetaan, että vertailukelpoinen pääoman vuosituotto oli lähes 4 % ja yhteismetsän tila-arvo on perustamisestaan v. 2015 lähtien kohonnut 1,75 milj:sta 2,43 milj euroon arvonnousun, liittymisten ja metsähankintojen johdosta ja arvonnousu jatkuu vahvana.

– Puuta hakattiin runsaat 3.500 m3, mikä hieman ylittää hakkuutavoitteen, mutta kun aikaisemmilta vuosilta on kertynyt hakkuusäästöä, niin kokonaismäärässä ollaan tavoitteen kanssa linjassa. Metsänhoitotöitä, istutus- ja kylvötöitä sekä energia- ja pienpuun korjuuta on tehty useiden kymmenien hehtaarien alueella. KEMERA-tukea on metsänhoitotöissä pystytty hyvin hyödyntämään. Kaikki Yhteismetsän perustamisen aikoihin rästissä olleet työt on nyt saatu tehtyä.

Toimintasuunnitelmassa tavoitteet pidettiin vakiintuneella tasolla, mutta hyvä puunkysyntä ja kohonneet hinnat ennakoivat todennäköisesti jälleen uuden huippuvuoden.

Hoitokunnassa erovuoroiset jäsenet Heikki Mutka ja Pentti Yli-Olli ovat toimineet jäseninä kolme kautta ja heitä ei sääntöjen mukaan voitu valita enää jatkokausille. Uusiksi jäseniksi valittiin Aimo Peltonen ja Tapani Kotanen, joiden kolmevuotiskausi alkaa v. 2022. Muut hoitokunnan jäsenet ovat Martti Ojajärvi ja Keijo Rintamäki, joka valittiin uudelleen puheenjohtajaksi myös tulevalle vuodelle. Toiminnantarkastajana on Vesa Ahonen.

– Yhteismetsään liittyminen on vaivatonta, toteaa hoitokunnan jäsen ja sihteeri Martti Ojajärvi.

Tila-arvion perusteella liittyjälle tulee osuus yhteismetsästä, jonka pohjalta tuotto tuloutuu osakkaalle.

– Yhteismetsään liittymistä kannattaa harkita erityisesti silloin, kun halutaan turvata metsän jatkuva hyvä hoito ja metsäomaisuuden säilyminen suvulla. Ikääntyvä metsänomistaja voi tehdä liittymisen jälkeen yhteismetsäosuuden lahjoituksen perillisilleen tai jopa lapsenlapsille. Lahjoittajan kannattaa pidättää itsellään elinikäisen hallintaoikeuden, jolloin lahjan arvosta saa tuntuvan alennuksen ja lahjaveron määrä laskee huomattavasti, todetaan tiedotteessa. Liittymisestä kiinnostunut voi olla yhteydessä puheenjohtaja Keijo Rintamäkeen tai hoitokunnan muihin jäseniin, joilla on runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta tästä asiasta, tiedotteessa kannustetaan.