Alajärvi-Ruona -tieosuuden eurot

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat ovat koonneet ison määrän talousarvioaloitteita vuoden 2022 talousarvion yhteydessä käsiteltäväksi.

Niiden joukossa esitetään määrärahan lisäämisestä maantien 711 Alajärvi-Ruona tiesuunnitelman laatimiseen (250 000 euroa).

Maantie 711 on osa lyhintä tieyhteyttä Etelä-Suomesta Kurun kautta kohti pohjoista. Maantie on erityisesti alueen yritysten käyttämä raskaan liikenteen reitti, mutta sitä käytetään myös läpikulkureittinä.

Tie on kapea ja mutkainen, mikä heikentää tien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Tie kulkee ilman pohjavesisuojausta erittäin merkittävällä, laajoja alueita maakunnassa palvelevalla pohjavesialueella.

Tie on merkitty maakuntakaavan parannettavaksi tieyhteydeksi, ja hankkeen tärkeys on huomioitu myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2017). Tien parantamiseksi ei ole laadittu tiesuunnitelmaa.

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 711 välin Alajärvi-Ruona parantamisen tiesuunnitelman laatimiseen.

Peter Östman (kd.), Vaasan vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkoston

puheenjohtaja