Avoin kirje hiilineutraaliudesta

Ilmastovaalien jälkeisen hallitusohjelman vahva tavoite on hiilineutraalius, jolle myös kansainvälinen ilmastopolitiikka asettaa kovia päämääriä.

Yleinen mielipide on hyväksynyt ekologisuuden, joten nyt kaivataan tekoja mahdollistamaan kehitys pelkän ilmastolakien ohjauksen sijaan.

Tässä on tuoreella eduskunnalla ensiarvoinen rooli.

Hallitusohjelman yhtenä ratkaisuna on: Tuulivoiman osuutta energiatuotannosta kasvatetaan. Siinä korostetaan markkinaehtoisuutta sekä hallinnollisten ja kaavoituksellisten esteiden poistamista.

Suunnitelma on hyvä, sillä markkinaehtoiseksi kehittyneen tuulivoiman haasteet ovat nämä hidasteet. Laajat maatuulivoimahankkeet ympäri maan odottavat toteutumistaan.

Esimerkiksi Soinissa on vuonna 2012 aloitettu lupaprosessit kolmelle tuulivoima-alueelle, jotka tuottaisivat vanhoillakin tekniikoilla sähköä jopa 30 000 kodin kulutusta vastaavan määrän. Alueista yksi on saanut lainvoiman.

Soinin tuulista uudella tekniikalla riittäisi puhdasta sähköä moninkertaisesti yli oman tarpeen ja lisäalueita suunnitellaan, mutta suomalainen päätöksenteko ei taida antaa mahdollisuutta aloittaa rakennustöitä ilmastopolitiikan edellyttämällä tahdilla.

Ongelman organismi on yksinkertainen.

Kehittynyt tuulivoimatekniikka tuottaa enemmän sähköä pienemmillä vaikutuksilla, mutta valituskierteeseen jumiutuneet tuulivoimakaavat vanhenevat.

Tarvitaan päivityksiä poikkeamisluvilla tai uusilla kaavoilla.

Ely-keskukset ja ympäristöministeriö ovat linjaamassa, ettei muutoksia tule enää tehdä poikkeamisluvilla aiemmasta hyväksynnästä huolimatta. Vuosikymmenen alkupuolella käynnistetyt prosessit on aloitettava alusta.

Rajoja on oltava, mutta poikkeamassakin ne voi asettaa.

Suurempi ongelma ovat hallinto-oikeuksien pitkät käsittelyajat.Usein ensin kaavapäätös tutkitaan oikeudessa ja sen jälkeen joku valittaa myös rakennusluvista.

Kun ainakin Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyajat tuulivoima-asioissa ovat kaksi vuotta, kaavapäätöksestä kuluu helposti 4–5 vuotta ennen kuin projekti voi edetä.

Eivätkä näin isot investoinnit ole pystyssä ennen joulua.

Oikeusvaltioon kuuluu valitusoikeus julkisista päätöksistä.

Yleensä virheistä valitetaan, mutta oikeaoppinenkin tuulivoimalupa käy säännöllisesti oikeudessa.

Taustalla ovat inhimilliset syyt ja asenteet, mikä ei tee valituksista vähemmän hyväksyttäviä, mutta takaa käräjöinnin yksityiskohtiin takertuen ja myös vaikutusalueen ulkopuolisilta toimijoilta.

Olen eri hankkeissa neuvotellut valituksen jättäneiden viranomaisten sekä yksityishenkilöiden kanssa.

Näiden perusteella ei yksittäistä toimijaa voi moittia, sillä jokainen valvoo etuaan, rajallista virkaansa tai yksittäistä intressiä.

Jos halutaan saavuttaa linjattuja tavoitteita ja pitää valitusoikeus nykyisellään, on järjestelmän toimittava paremmin.

Ontuvat prosessit vähentävät Suomen houkuttelevuutta uusiutuvan energian investoinneille ja vahingoittavat vähähiilisen tuotannon mahdollisuuksia.

Asioita, joita hallitus esittelee hyvinvointimme rakennuspalikoina.

Juha Viitasaari

Kunnanjohtaja

Soinin kunta

Lisää aiheesta