Meidän asiat: Nyt valitaan paikalliset päättäjät

Kunnallisvaaleissa toteutuu paikallisdemokratia parhaimmillaan. Äänioikeutetut saavat valita mieleisensä edustajat hoitamaan kotikuntansa asioita.

Tulevalla valtuustokaudella sosiaali- ja terveyspalvelut todennäköisesti siirtyvät kunnalta maakuntatason vastuulle. Alajärveläisten päättäjien on huolehdittava siitä, että laajat terveys- ja sosiaalipalvelut säilyvät täällä! Uskon siihen olevan hyvät mahdollisuudet, koska Järvi-Pohjanmaan perusturva on jo vuosia kehittänyt laaja-alaista hyvinvointikeskustamme.

Alajärvellä on paljon yrityksiä. Puuta ja metallia jalostetaan ja kauppaa käydään. Kaupungin elinkeinopolitiikan on edelleen tuettava yritysten sijoittumista Alajärvelle ja niiden laajentumista. Pitäjämme on pinta-alaltaan laaja. Peltoja ja metsiä on paljon. Moni saa toimeentulonsa peruselinkeinoista. Kaupungilla on hyvät maatalouden palvelut. Paikkakunnalta löytyy myös metsätalouden osaamista. Kunnalliset yritystoimintaa tukevat päätökset muun muassa kaavoituksessa, rakennusluvissa, tiestön kunnostuksessa sekä koulutuksessa edistävät kaikkien yritysten toimintaa.

Esi- ja perusopetuksen järjestäminen on kunnan keskeinen tehtävä, josta selviytymiseen tarvitaan opettajia, ohjaajia ja koulurakennuksia. Tuleva valtuustokausi tulee olemaan kouluverkkokeskustelun osalta rauhallisempi kuin nykyinen. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tulee edelleen jatkaa ja kehittää rakentavassa hengessä.

Kuntaamme on viime vuosina rakennettu paljon liikuntatiloja. Nyt on tärkeää, että ne saadaan laajaan käyttöön. Ihmisten aktivoimisessa liikuntatoimella on tärkeä rooli.

Kaupunkimme työntekijät tuottavat palveluita meille asukkaille. Isossa organisaatiossa esimiestyön merkitys on tärkeä, mutta myös luottamushenkilöiden tulee tukea viranhaltijoita ja toimihenkilöitä heidän työssään. Osaavat ja työssään viihtyvät ammattilaiset saavat hyvää tulosta aikaan!

Kuntien taloudesta puhutaan paljon. Alajärven tilanne on kohtuullisen hyvä. Velkataakkamme on keskitasoa pienempi. Investoinneissa on nyt hyvä rauhoittua ja maksaa velkoja pois. Tästä vallitsee laaja yhteisymmärrys nykyisen valtuuston keskuudessa.

Vastuullisella taloudenpidolla kaupunkimme pystyy jatkossakin turvaamaan laajat ja monipuoliset palvelut meille kuntalaisille. Asukkaiden parhaaksi,

Mauri Penninkangas, kesk. Alajärvi