Parkinson-kerho on osoittautunut tärkeäksi tueksi

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä neurologinen sairaus. Sen pääoireina ovat vapina, liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys ja tasapainon heikkeneminen. Elämänlaatua heikentävää masennusta ja kipua ilmenee puolella sairastuneista, taudin edetessä voi olla myös muistihäiriöitä.

Taudin oireet johtuvat aivojen mustan tumakkeen hermosolujen vähittäisestä kadosta. Solukadon myötä aivotoiminnassa välittäjäaine dopamiini vähenee. Parkinsonin tautiin ei ole parantavaa hoitoa. Sen oireita hoidetaan lääkkeillä. Kuntoutus on kaikissa sairauden vaiheissa tärkeä osa hoitoa.

Kantasolu- ja hermokasvutekijätutkimuksen sekä geeniterapian odotetaan avaavan uusia hoitomahdollisuuksia. Parkinsonin tautia esiintyy kaikkialla maailmassa. Suomessa sairastuneita on noin 16 000. Suurin osa sairastuu 50–70 ikävuoden välillä. Alle 50-vuotiaina sairastuneita on noin 10 prosenttia.

Parkinsonin tautia sairastavan toimintakyky säilyy kehittyneen lääkehoidon sekä kuntoutuksen ansiosta nykyään pitkään hyvänä. Hoito parantaa elämänlaatua ja lisää elämän pituutta.

Järviseudun Parkinson-kerho perustettiin vuonna 1998. Samana vuonna sain itsekin Parkinson-diagnoosin ja liityin mukaan toimintaan ja olen toiminut kerhon yhdyshenkilönä. Kerho on osoittautunut hyvin tärkeäksi tukimuodoksi. Sen tarkoitus on vertaistuen antaminen ja saaminen etenevästä sairaudesta huolimatta.

Toiminta-alueeseemme kuuluvat Lappajärvi, Kortesjärvi, Evijärvi, Vimpeli, Soini, Alajärvi ja Lehtimäki.

Kokoontuminen kerhossa on täysin vapaamuotoiseen ohjelmaan ja keskusteluun perustuvaa yhdessäoloa. Lisäksi pyrimme saamaan paikalle eri asiantuntijoita tuomaan uutta tietoutta sairaudestamme. Ilmoitukset kokoontumisesta löydät tästäkin paikallislehdestä. Korona-epidemian jälkeen toiminta jatkuu erillisellä ilmoituksella.

SEPPO LEPPÄAHO