Valtuustoaloite: ”Kun haetaan syitä Alajärven happikadolle, on nämä säännöstelyrajat otettava kriittisen tarkastelun kohteeksi”

Alajärven tila on monista toimenpiteistä huolimatta pysynyt kohtalaisen huonona. Eräänä keskeisenä syynä pidetään järveä voimakasta säännöstelyä. Erityisesti talviaikainen luonnontilaista suurempi pinnanlasku nähdäksemme altistaa järveä happikadolle pienentämällä alusveden tilavuutta.

Järveen liittyvän valtuustoaloitteen jättivät valtuustolle maanantaina SDP:n valtuustoryhmän puolesta Jukka Pekka Matintupa sekä valtuuston jäsenet Tuomo Tallbacka, Raimo Vistbacka, Tuomo Paavola, Pentti Joensuu ja Olli Ketola.

Aloitteessa todetaan, että Koivusaaren & Axellin (1997) mukaan Alajärven säännöstelytilavuus on 10,15 miljoonaa kuutiometriä eli noin 50,4 % järven tilavuudesta. Ympäristötietojärjestelmä Hertta 5.5:n tietojen perusteella vastaavat luvut ovat 11,4 milj. m3 ja noin 73 %. järven tilavuudesta. Järven keskisyvyys on vain 1,2 m ja sallittu suurin talvialenema on 1,0 m.

Näiden lukujen valossa nähdään, että järven talvialenema on erittäin suuri, sekä keskisyvyyteen, että järven vesipinta-alaan verrattuna. Kun haetaan syitä järven happikadolle, on nämä säännöstelyrajat otettava kriittisen tarkastelun kohteeksi.

Aloitteessa kerrotaan myös, että Alajärven kalastuskunta on jättänyt Alajärven kaupungille vetoomuksen, jossa pyytää kaupungin viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä -toimielimiä reagoimaan tähän yhteisesti tärkeään asiaan. Kalastuskunnan mukaan Alajärvestä juoksutetaan talvisin aivan liian paljon vettä.

Tällä vuosittaisella liikatyhjentämisellä on lukuisia haittoja, jotka ovat muuttumassa kohtalokkaiksi ja peruuttamattomiksi. Me allekirjoittaneet jaamme kalastuskunnan huolen.

Valtuustoaloitteen jättäjät huomauttavat, että Ympäristöministeriössä on parhaillaan menossa vesistönhoitosuunnitelman päivitystyö.

- Ministeriö on pyytänyt ELY-keskuksen kautta kannanottoja tähän vesistönhoitosuunnitelman päivitystyöhön. Kannanotto on jätettävä viimeistään 14.5.2021 mennessä. Toivomme, että Alajärven kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimiin kannanottoa varten, ja laatii asiantuntijoiden kanssa kannanoton, jossa haitoista nostetaan esille veden pinnan liian suuren vaihteluvälin sekä alimman tason vaikutukset Alajärven ekologiseen tilaan, kalastoon sekä lintujen pesintään, sekä järven virkistyskäyttöön.