Valtuustoaloite: Lyhyiden poissaolojen sijaistaminen ja resurssiopettajan palkkaaminen

Valtuustoaloite Alajärven kaupunginvaltuustolle 29.4.2019: Perusopetuksessa toimivien opettajien lyhyiden poissaolojen sijaistaminen ja resurssiopettajan palkkaaminen

Alajärven peruskouluissa on 2010-luvulta alkaen noudatettu käytäntöä, jossa alle kolmen päivän sairaslomiin ei palkata sijaista. Päätös on tehty yhtenä monista kaupungin talouden tasapainottamiskeinoista, mutta se on jäänyt yleiseksi säästökeinoksi, vaikka taloudellinen tilanne onkin parantunut.

Tällainen tapa toimia on perusopetuslain vastaista ja se kuormittaa myös suuresti opetushenkilökuntaa. Lain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä ja jokaisella tunnilla.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen otti asiaan voimakkaasti kantaa vastatessaan kansanedustaja Satu Taavitsaisen kirjalliseen kysymykseen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden turvallisuuteen ja oppimiseen.

Ministeri totesi käytännön lain vastaiseksi.

Alajärven kaupunki on juuri laatimassa sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa ja strategiaa. Visiona on esitetty: ”Hyvinvointia ja sivistystä parempaa elämää varten”.

Yhtenä konkreettisena kohtana on mainita: ”Meillä on toimiva ja turvallinen toimintaympäristö”. Oppilaiden jättäminen vaille opettajaa tai luokkien yhdistäminen ylisuuriksi ryhmiksi sotii turvallisuusperiaatetta vastaan.

Vastuu tilanteen korjaamisesta on viimekädessä opetuksen järjestäjällä.

Jokainen rehtori on velvollinen ja oikeutettu palkkaamaan sijaisen, jos opettaja on sairaana tai koulutuksessa.

Nykytilanteessa opettajat hoitavat sijaisuudet ns. ota-tunteina tai sijaisena käytetään erityisopettajaa. Erityisopettajan käyttäminen luokanopettajan sijaisena rikkoo erityisen tuen oppilaiden oikeutta saada hänelle kuuluvaa opetusta.

Aikanaan lakkautettiin erityiskouluja, nyt toteutetaan ns. inkluusiota, jossa erityistä tukea vaativat oppilaat on sijoitettu tavallisiin luokkiin.

Tämä jo sinänsä tuo isoja haasteita opetukseen ja jos opettaja on poissa kolme päivää, tilanteet ovat hyvin kuormittavia niin oppilaille kuin muulle henkilökunnalle.

Alajärvelle on saatu rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettuun resurssiopettajaan. Häntä ei kuitenkaan saisi käyttää sijaisena vaan luokassa toisena opettajana.

Resurssiopettajalle, joka nimenomaan olisi sijaiskäytössä on todellinen tarve. Alle kolmen päivän sijaisuuksiin on haastavaa saada sijaista ainakaan ensimmäiseksi päiväksi. Resurssiopettaja olisi käytettävissä välittömästi.

Näin välttyisimme vuodesta toiseen jatkuvalta laittomalta tilanteelta ja lapset saisivat opetusta jokaisena päivänä kuten perusopetuslaki vaatii.

Sivistyslautakunnan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, joilla lopetetaan tämä lainvastainen käytäntö.

Alajärvellä 29.4.2019

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Valtuustoaloitteen esitteli Alajärven valtuustossa Aino Kanervikkoaho-Kataja.

Aloitteen allekirjoittajina olivat myös kokoomuksen, sdp:n, ps:n, sinisten ja vasemmistoliiton valtuutetut sekä osa keskustan valtuutetuista.