Vapaaehtoistyön merkitys

Katselin alueen yritysten nettisivuilta heidän arvojaan. Kaikki toivat esiin vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta, osaava henkilökunta on kilpailuetu sekä laaduntae.

Verkkosivuillaan he markkinoivat tuotteitaan sekä luovat työnantajamielikuvaa. Kaikkien toimijoiden tavoitteenahan on saada itselleen parhaat tekijät. Yritysten kilpailukyvylle on ratkaisevaa se, miten motivoituneita sekä sitoutuneita työnantajaansa työntekijät ovat. Tavoitellaan hyvää asiakaskokemusta, tyytyväiset asiakkaat tuovat taloudellisen tuloksenkin.

Tämän perusta on hyvinvoivat työntekijät, jotka nauttivat arjestaan.

Työntekijät kuuluvat aina myös muihin kokonaisuuksiin tai verkostoihin. Näiden merkitystä sitoutumisessa eikä hyvinvoinnissa voi väheksyä.

Työ on vain osa päivää, vapaa-aikaa sekä lepoa on enemmän. Siksi niiden merkitys kokonaisuudessa on merkittävä.

Alajärven Ankkurit ja Vimpelin Veto ovat esimerkkejä yhteisöistä, jotka osaltaan luovat yhteisöllisyyttä, joka sitouttaa alueeseen osaavia tekijöitä. Vapaaehtoisjärjestöt luovat puitteita viihtyvyydelle, lasten harrastustoiminnan laaja pyörittäminen mahdollistaa myös vanhempien osallisuuden lisääntymisen.

Kun yhdessä lasten mahdollisuuksia parannetaan, niin verkostoituminen ja yhteistyö on helpompaa. Tällöin ei tavoitella taloudellista tulosta, vaan henkistä hyvinvointia.

Muuttuvassa maailmassa ei enää raha ole tärkein motivaattori elämässä, vaan inhimilliset seikat ovat ratkaisevassa asemassa.

Yritysten arvot ovat niissä työskentelevien ihmisten yhdessä kirjoittamia ja he toteuttavat niitä myös omassa arjessaan.

Kaikki vapaa-ajan palveluja tuottavat vapaaehtoisjärjestöt tarvitsevat tukea ympäristöstään.

Meillä Ankkureissa on nyt taloudellisesti heikko hetki, varsinainen toiminta kuitenkin onneksi on jatkunut normaalista liikuttaen isoja määriä harrastajia.

Ankkurisydän-keräys on auttanut poistaen akuutin konkurssin uhan päältämme.

Tarvitsemme, kuten kaikki muutkin toimijat tarvitsevat, edelleen kaiken mahdollisen tuen voidaksemme tarjota pito- ja vetovoimaa omalta osaltamme alueellemme.

Jarmo Nurmela