Uutiset

Alajärven kaupunki uudisti strategiansa, listalla on ympäristövastuullisuus ja kolme muuta asiaa

Alajärven kaupungilla on nyt uusi strategia. Arkisto.
Alajärven kaupungilla on nyt uusi strategia. Arkisto.
Kuva: Johanna Kataja

Mahdollisuuksien Alajärvi – elävä aluekeskus

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Alajärven uuden strategian vuosille 2022–2025.

Samalla se hyväksyi kaupungin vision 2030, joka on ”Mahdollisuuksien Alajärvi – elävä aluekeskus”.

Strategiatyö käynnistyi vuoden 2020 syksyllä, jolloin alettiin keräämään laaja-alaista aineistoa nykytilanteesta sekä myös ennakointitietoa tulevaisuuteen. Valmisteluvaihe sisälsi muun muassa asukkaille osoitetun kyselyn ja valtuustoseminaareja.

Yksi keskeinen teema strategian valmistelun aikana on ollut positiivinen kehittämisen ote sekä se, että haasteet pystytään voittamaan Alajärveä edelleen kehittäen. Uuden strategian avulla tämän pitäisi onnistua.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Alajärven kaupungin neljä strategista päämäärää:

1) Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen

Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen pureutuu elin-voimaan useilla alatavoitteilla ja toimenpiteillä. Alueen yritykset luovat viime kädessä työpaikkoja ja hyvinvointia, joista alue elää. Tämän asian ympärille kaupunki haluaa panostaa voimakkaasti seuraavien vuosien aikana.

2) Kumppanuus ja osallistaminen

Kumppanuus ja osallistaminen päämäärän avulla kaupunki pyrkii yhdistämään kaikkien Alajärvellä asuvien ja toimivien yhteisöjen mukaantulon Alajärven kehittämiseen. Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös naapurikunnat ja muut yhteistyötahot. ”Yhdessä olemme vain yksinkertaisesti vahvempia ratkaisemaan ja kohtaamaan tulevaisuuden haasteet”, toteaa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

3) Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuullisuus ei ole vain sanahelinää strategisena päämääränä. Alajärven kaupunki haluaa kiinnittää huomiota muun muassa energian käytön ja kulutuksen vähentämiseen. Tässä yhteydessä myös huomioidaan entistä enemmän tuotteiden kuljettamiseen käytetty hiilijalanjälki. Kotimaisuuden huomioiminen mahdollistaa myös varautumisen paremmin, kuten olemme nyt kriisien aikana huomanneet.

4) Hyvinvoiva ja osaava kuntalainen

Neljäntenä päämääränä on hyvinvoiva ja osaava kuntalainen. Alajärveläisten hyvinvointi ja siihen panostaminen on ollut keskeinen osa kaupungin toimintaa jo aikaisemminkin, mutta siihen halutaan panostaa myös jatkossa. Alajärvi tarjoaakin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tähän liikunnan, kulttuurin ja taiteiden osalta.

Kaikki neljä strategista päämäärää sisältävät useita tavoitteita ja tavoitteet useita toimenpiteitä, joille on asetettu mittarit tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. Tavoitteen eteenpäinviennin osalta on asetettu myös vastuutaho ja aikataulu asian eteenpäin viennin varmistamiseksi.

Uutinen perustuu Alajärven kaupungin tiedotteeseen.

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Jaa artikkeli