Alajärvellä maksutonta julkisten hankintojen koulutusta

Julkiset hankinnat puhuttavat paljon. Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä. Hankintalain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Julkiset hankinnat ja kilpailutusasiat koetaan usein vieraaksi ja hankalaksi. Alueemme elinvoimaisuuden kannalta on tärkeä saada omat yrityksemme osallistumaan julkisiin kilpailutuksiin. Voivatko kunnat vaikuttaa siihen, että mahdollisimman paljon ostettaisiin oman alueen yritysten palveluita ja tuotteita? Kuinka pienetkin yritykset voisivat saada mahdollisuuden osallistua kilpailutuksiin, mikäli yksinyrittäjänä se ei ole mahdollista?

Elinvoimaa kuntiin-hanke järjestää maksuttoman hankintakoulutuksen ke 16.1.2019 klo 17.30 Alajärvelle, Punaisen Tuvan Viinitilalla. Koulutus on avoin ja tarkoitettu yrittäjille, kuntien edustajille ja muille julkisia hankintoja tekeville henkilöille. Illan aikana keskustellaan ja käydään läpi hankintojen/kilpailutuksen perusperiaatteita, kuten tarjouspyyntöön, tarjouksen laatimiseen sekä hankintapäätökseen ja sopimuksen tekemiseen liittyviä asioita.

Kouluttajina toimivat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja, hankintaneuvoja Anne Niemi sekä Suomen Yrittäjien Elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen www.jpyp.fi/lmoittaudu tapahtumiin tai viivi.korkiatupa@jpyp.fi, 040 670 4619