Alajärven kaupungin vesilaitos tiedottaa: Vettä ei saa käyttää toistaiseksi Lehtimäen alueella talousvetenä

Alajärven kaupungin vesilaitos tiedottaa, että Lehtimäen alueella ei saa käyttää vettä toistaiseksi talousvetenä.

Veteen on päässyt huoltotoimenpiteiden yhteydessä klooria.

Vettä tulee juoksuttaa hanoista niin kauan, että kloorin hajua ei ole enää havaittavissa.

Kaupunki antaa seuraavan tiedotteen tunnin kuluttua.