Alajärven kaupunginvaltuusto teki ahkerasti aloitteita: lasten talviset koulumatkat, järvi ja miesten terveys huolestuttivat

Alajärven kaupunginvaltuuston jäsenet tekivät huhtikuun valtuustossa 26.4. kuusi valtuustoaloitetta, jotka merkittiin kokouksen Muut asiat -kohdassa tiedoksi.

Keskustan valtuustoryhmän aloitteen aihe oli: Ikääntyville miehille kerran vuodessa oikeus PSA-verikokeeseen ilman lääkärin määräystä.

Kauko Ukonmäki esitti keskustan valtuustoryhmän aloitteena, että Alajärven kaupungin tulee olla edelläkävijä ja ottaa käyttöön oikeus ikääntyville miehille kerran vuodessa PSA-verikokeeseen ilman lääkärin määräystä.

PSA-testillä voidaan havaita oireeton eturauhassyöpä heti varhaisvaiheessa.

Keskustan valtuustoryhmän toinen valtuustoaloite: 3-4-luokkalaisten koulumatkan osittainen korvaaminen talvikuukausina.

Sari Palmu esitti keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että sivistystoimi selvittää mahdollisuuden talvikuukausina tukea osittain niiden 3-4-luokkalaisten koulumatkaa, joiden koulumatka ylittää 3 kilometriä.

Keskustan valtuustoryhmän kolmannessa valtuustoaloitteessa esitetään, että liityttäisiin Kaiku-kortti järjestelmään.

Markku Sillanpää esitti keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että Alajärven kaupunki ja Järvi-Pohjanmaan perusturva liittyisivät Kaiku-kortti järjestelmään.

Esimerkiksi Kauhavalla valtakunnallinen Kaikukortti-toiminta otettiin käyttöön Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella toukokuussa 2019. Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ihmisille, joilla ei ilman Kaikukorttia olisi varaa osallistua kulttuuritapahtumiin.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä ja 5 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen liittyen Alajärven vedenpinnan vaihteluihin: Alajärven vedenpinnan vaihtelun vaikutukset Alajärven ekologiseen tilaan.

Jukka Pekka Matintupa esitti sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän ja 5 muun valtuutetun esityksenä, että Alajärven kaupunginhallituksen tulee laatia kannanotto, jossa haitoista nostetaan esille veden pinnan liian suuren vaihteluvälin sekä alimman tason vaikutukset Alajärven ekologiseen tilaan, kalastoon ja lintujen pesintään sekä järven virkistyskäyttöön.

Kokouskäytäntöihin liittyvän valtuustoaloitteen esittivät Jukka Joensuu ja 29 muuta valtuutettua: Valtuuston kokouksen esityslistaan vakiokohtina Ilmoitusasiat ja Muut asiat.

Jukka Joensuu esitti omasta ja 29 muun valtuutetun puolesta aloitteen, että kaupunginvaltuuston esityslistalle lisätään vakiopykälinä Ilmoitusasiat ja Muut asiat.

Raimo Vistbackan ja 7 muun valtuutetun valtuustoaloitteessa on aiheena EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma vuosille 2021–2027.

Raimo Vistbacka esitti omasta ja 7 muun valtuutetun puolesta aloitteen, että Alajärven kaupunginhallituksen tulee ryhtyä toimiin, että Alajärven kaupunki pääsee osalliseksi ja nauttimaan uuden EU:n ohjelmakauden rahoilla toteutettavista hankkeista.