Alajärven sivistyslautakunta hyväksyi kulttuuriavustuksiin myös myöhästyneen hakemuksen

Alajärven sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 14.4. kevään kulttuuriavustuksista. Esityksestä poiketen sivistyslautakunta päätti ottaa huomioon myös Heikki Jokiahon ja Pertti Ojalan myöhästyneenä saapuneen hakemuksen ja myönsi heille 1000 euron kohdeavustuksen. Avustus liittyy Suninsalmi Soi -tapahtuman järjestämiseen.

Sivistystoimen talousarvioon on varattu kulttuuriyhdistysten toimintaan Alajärvellä 12.000 euroa, josta 3.500 euroa on tarkoitettu kotitalouksille ja 8.500 euroa yhteisöille. Määräaikaan mennessä kulttuurin kohdeavustuksen hakijoita oli 9 sekä 1 myöhästynyt hakija. Haettu avustussumma oli yhteensä 11.050 euroa.

Avustukset: Alajärven Kamerakerho ry 400 euroa, Alajärven Kuvataideyhdistys 500 e (450 plus 50 e), Lehtimäen Nuorisoseura ry 500 e, Fagerkulla ry 1000 e, Asko Ranta-aho 900 e, Hoiskon kyläyhdistys 1000 e, Lehtimäki seura ry 900 e, Järvi-Pohjanmaan seniorit ry 400 e, Nitro Brothers ry 1000 e, Heikki Jokiaho ja Pertti Ojala 1000 e.