Alajärven uuden paloaseman urakasta järjestetään uudenlainen tilaisuus

Alajärven kaupunki käynnistää markkinavuoropuhelun uuden paloaseman rakennusurakan kilpailuttamisesta.

Tilaisuus järjestetään 6. kesäkuuta kello 18 alkaen ravintola Alvariinissa.

– Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä. Ja lisäksi saada ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamiseksi, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei velvoita palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Tilaisuuteen osallistumatta jättäminen ei myöskään sulje pois varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumista.

– Tilaisuudessa on mahdollista esittää kommentteja ja käydä avointa keskustelua hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden kanssa ja muiden paikalla olevien kesken.