Alajärven valtuustossa tehtiin esitys koskien intervallihoidon järjestämistä

Alajärven kaupunginvaltuustokokouksen lopuksi kirjattiin ylös kaksi valtuustoaloitetta.

Valtuutetut Jaakko Aho, Pentti Joensuu ja Terho Mäkelä tekivät aloitteen koskien vanhusten intervallihoidon järjestämistä.

– Valtuutetut esittävät, että Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta suunnittelee intervallihoidon järjestämisen mahdollisuudet ja muodot koko Järvi- Pohjanmaan alueella ja luopuu väistötiloissa toimivan intervalliyksikön käytöstä palvelun tuottajana.

Kokoomuksen valtuustoryhmä puolestaan teki esityksen, jolla halutaan ottaa teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajaksi.

– Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin.

Lisää aiheesta