Ely varoittaa jo nyt: ”Päällystevaurioinen maantieverkko vaikeaa hoitaa talvellakin”

Ely-keskus on tiedottanut pohjalaismaakuntien talvikunnossapidon ajankohtaisista asioista.

Ely huomioi, että pohjalaismaakuntien alueella on tällä hetkellä noin 670 kilometriä maantieverkkoa, jonka kunto on niin huono, ettei päällystevaurioiden paikkaaminen enää ole järkevää. Tätä tieverkostoa on runsaasti myös Järviseudun alueella.

– Näillä teillä on odotettavissa, että myös talvihoidon tasoon tullaan olemaan erityisen tyytymättömiä. Käytännössä on todettu, että huonokuntoiset päällysteet ja epätasaiset tien pinnat vaikuttavat suoraan myös tienkäyttäjien tyytyväisyyteen talvihoidosta.

Ely kertoo, että kun ongelmallinen tieosuus on korjattu, vähenee talvihoidosta saatavien palautteiden määrä usein murto-osaan.

– Tasainen tienpinta saadaan puhdistettua lumesta huomattavasti paremmin kuin epätasainen, lisäksi kosteutta ja jäätä ei pääse kerääntymään, jos reikiä, uria tai muita painumia ei tiellä ole. Valitettavasti myös huonokuntoisten päällysteiden määrä päätieverkolla on kasvanut kuluneen vuoden aikana historiallisen matalan rahoituksen vuoksi.

Suurella todennäköisyydellä talvi tuo mukanaan vaihtelevia ja oikukkaita kelejä maantieverkolle.

– Lämpötilan vaihdellessa nollan asteen molemmin puolin liukkaita kelejä tulee riittämään, ja suolaa sekä hiekkaa tulee kulumaan. Lisäksi tällaisissa olosuhteissa päällystevaurioita syntyy paikoin äkillisesti ja paljon, ely-varoittaa.

1.1.2019 nostettiin talvihoitoluokkia Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella noin 1200 tiekilometrillä.

– Käytännössä tämä on jo näkynyt tyytyväisyyden lisääntymisenä talvihoitoa kohtaan. Lisäksi suolaa on käytetty liukkaudentorjunnassa suhteellisesti enemmän, jos huomioidaan viime talven poikkeuksellisen pitkä ja vakaa pakkaskausi.

Uudet talvihoitoluokat ovat tuoneet yhtenäisyyttä päätieverkon talvihoidon laatuun. Lisäksi raskaan liikenteen vilkkaasti liikennöimiä reittejä on nostettu korkeampaan talvihoitoluokkaan.

Lisää aiheesta